Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 09. 17.
Agnes Mile
A TEKH Szakkollégium tagjai jelentős számban vettek részt a 9. Kőzettani-Geokémiai Vándorgyűlésen.

Az eseményt a Magyarhoni Földtani Társulat rendezte szeptember 7-9 között Mátraverebély-Szentkúton. A 70 résztvevő között jelentős számban vettek részt a TEKH hallgatói és mentorai, előadással illetve poszterekkel.

Echevarria P.J a Nagyalföld mélységi vizeinek lithium dősulásait  vizsgálta. . Majoros L. a hazai grafit előfordulások anyagának ásványtani vizsgálatairól készített posztert.  Gál P. a bükki triász korú metavulkanitok kőzettanát, szerkezetét, ásványtani jellegeit ismertette.  Pecsmány P. fiatal üledékek agyagásványainak vizsgálatáról értekezett.  Oktatók, tutorok is nagy számban vettel részt önállóan vagy társszerzőként (zárójelben a megjelenséek száméval)  Földessy J. (1), Mádai F (1), Kristály F. (5)  Móricz F (2), Szakál S. (1), Németh N. (3), Zajzon N. (1), Lesko M. (1), Papp R.z.(1).

Az összes előadás és poszter kivonatát tartalmazó kötet letölthető innen.