Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 08. 06.
Agnes Mile
Súlypát Rudabányáról – régi-új K+F a Rotaqua KFT-vel

A Miskolci Egyetem  10 másik magyar egyetemmel együtt bekerült a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programba”, melyet a magyar kormány 2017-ben az „Új Nemzeti Kiválósági Program” keretében indított el. Az egyik indikátor a vállalatok megbízásaként született projektekben résztvevő kutatók  száma. A rudabányai barit kutatási projektben a Kar Ásványtani és Földtani Intézete, illetve Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet több kutatója vesz részt.

Rudabánya az egyetemtől ötven kilométerre, a szlovák határ közelében található érclelőhely. Az itt folyó nyersanyag kutatási programokban a Kar 2006 óta, tizenkét éve vesz részt folyamatosan.

A lelőhely korábban vasérc bánya volt, de a termelés 1985-ben befejeződött. A bányászat viszont tovább élt, gipszbánya indult, dolomitot termelnek, és napirenden van a jelentős mennyiségű, már korábban felhalmozott bányászati hulladék hasznosítása.

2007-től új időszak kezdődött a lelőhely életében. A korábban összegyűlt kutatási információalapján  ólom, cink és rézércekre indult felszíni, majd fúrásos kutatás. A kutatások jelentős, de részletekben még meg nem kutatott ásványvagyont tártak fel. 2016-tól a munka a súlypát, barit kutatásával folytatódott. A baritként ismert bárium-szulfátnak számos alkalmazási területe van, a mélyfúrási iszap adaléktól a nukleáris iparon keresztül a festékgyártásig. Az anyag az  EU piacán hiánycikk,  szerepel az EU számára  kritikus fontosságú nyersanyagok listáján.

Rudabánya ebből az anyagfajtából is jelentős ásványvagyonnal rendelkezik, amelynek most a részletező kutatása zajlik. Ennek során körvonalazzák a későbbiekben termelésre kijelölhető nyersanyag testeket. Eközben a technológusok az alapkísérleteket végzik el a legfontosabb alkalmazási területek által támasztott minőségi követelmények meglétének igazolására.

Ha a kutatások és kísérletek pozitív eredménnyel zárulnak, akár évi milliárdos nagyságrendű kitermelő és termék előállító iparág telepedhet meg barnamezős beruházásként a régi vasérc lelőhelyen.

rudabanya-banya-to-010

Földessy János