Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 07. 02.
Agnes Mile
Együtt könnyebb – REEBAUX együttműködés az FIKP program keretében

A Miskolci Egyetem 10 másik magyar egyetemmel együtt bekerült a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programba”, melyet a magyar kormány 2017-ben az „Új Nemzeti Kiválósági Program” keretében indított el. Az egyik indikátor a támogatott nemzetközi együttműködések száma.

A „Természeti erőforrások optimalizálása korszerű technológiákra alapozva: energetikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és smart technológiákkal kapcsolatos kutatások” alprogram keretében több nemzetközi együttműködés van előkészületben, illetve már megvalósítás alatt.

AZ EIT Raw Materials KIC KAVA az európai kritikus nyersanyagok innovációs törekvései terén támogat projekteket.

halimba

Halimbai bauxit. Gazdaságos ritkaföld nyersanyag?

A Zágrábi Egyetem REEBAUX címen indított projektje a Kárpát medence és a Dinaridák bauxitjainak ritkaföldfém tartalmát vizsgálja, és adatokat gyűjt egy esetleges későbbi  technológiai fejlesztés kiindulásaként. A programba a Miskolci Egyetemet is meghívták résztvevő partnernek, a korábbi, Criticel projekt során tett megfigyelései, mérései alapján. Ezek azt mutatták, hogy a korábban csak ásványtanilag ismert ritkaföldfém  tartalom a hazai bauxitok közül néhányban jelentős dúsulási szinteket érhet el, és kedvező technológiai megoldások alkalmazhatósága esetén akár gazdaságosan ki is nyerhető. A miskolci feladatokat Dr. Mádai Ferenc egy. docens, intézet igazgató koordinálja

A Miskolci Egyetem mellett a projektben az ELTE Földrajz-és Földtudományi Intézete is részt vesz.

A projekt elnyerte az EIT Raw Materials támogatását. Az indító megbeszélésre internetes konferencia keretében  2018 június végén kerül sor.

Forrás: uni-miskolc.hu

Földessy János