Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 05. 31.
Agnes Mile
Szénről mindenkinek

2018. május 24-én a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti Dísztermében került megrendezésre a “Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái” című projekt zárórendezvénye, amin több mint száz résztvevő volt jelen.

A projektben az MBFSZ fő partnerei a Pécsi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem kutatói voltak. A konferenciáról az MBFSZ honlapja számolt be. Az eseményen  a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Mátrai Erőmű Zrt., a Mecsekérc Zrt., az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Századvég Gazdaságkutató Zrt., a szénbányászati régiók országgyűlési képviselői és Bányászati Klaszterei, valamint a konzorciumi partner Miskolci és Pécsi Tudományegyetemek kutatói mellett több bányavállalkozó is részt vett, valamint a brüsszeli székhelyű EuroCoal szervezet főtitkára is jelen volt.
A konferencia a meghirdetett szakmai program mentén összesen kilenc előadásban mutatta be az elért eredményeket, amelyek elérhetőek itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1R_9kPgRI1SNslSkn5eyuAaPDO-84B42H?usp=sharing

A konferencia alkalmából az MBFSZ gondozásában jelent meg „A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei” című könyv, amely magas szakmai színvonalon, gazdagon illusztrált tartalommal ad komplex áttekintést a hazai szénelőfordulásokról, azok hasznosítási lehetőségeiről az alábbi fejezetek mentén:

  1. A hazai szénvagyon dokumentációs és adatrendszerei
  2. Módszertani fejlesztési lehetőségek a hazai szénkutatási gyakorlatban
  3. Magyarországi szénelőfordulások földtani, teleptani, szerkezeti és vízföldtani adottságai
  4. Kiemelt mélyművelésű szénbányászati projektek földtani bányászati adottságai
  5. A hazai szénelőfordulások minőségi jellemzői
  6. A szénelőkészítés technológiája és magyarországi alkalmazásai
  7. A szénelgázosítás és a direkt hidrogénezési eljárások technológiai áttekintése
  8. Kritikus elemek kinyerési és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
  9. Bányászati meddők mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei
  10. A szén gazdasági perspektívái

A könyv teljes tartalma letölthető itt: https://drive.google.com/file/d/1tmPfwz-hPbWpQBKpqBPuB-CaytaTRA34/view?usp=sharing