Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 05. 28.
Agnes Mile
BOLDOGULNI ITTHON VAGY KÜLFÖLDÖN? – Egy miskolci OTKA projekt összefoglaló kiadványa

Karunk két munkatársa, Siskáné dr. Szilasi Beáta egy. docens és Halász Levente tudományos munkatárs gondozta szerkesztőként azt a kötetet, amely most jelent meg, kutatásaik összegzéseként.

 Mi sem aktuálisabb kérdés ma, mint a be- és kivándorlás. Magyarország egyre inkább kibocsátó országgá válik, az elmúlt nyolc évben változó intenzitással ugyan, de folyamatosan nőtt az ideiglenesen vagy véglegesen külföldön élő és munkát vállalók aránya.  A kivándorlás, amely egyre fiatalabb korcsoportokat érint, alapjaiban változtatja meg az ország társadalmi és gazdasági struktúráját, változásokat hoz az ellátórendszerek működésében, a munkaerőpiaci folyamatok alakulásában, befolyásolja a családi kapcsolatok dinamikáját.

180529siskane

A kivándorlási szándék mögött számos taszító és vonzó tényező áll, azonban a folyamatok nem egyirányúak, hiszen azokat gyakran visszavándorlás, remigráció, követi. Az OTKA kutatásban feltett kérdésekre, melyek a társadalomföldrajz számos kutatási területéhez kapcsolódtak, a 2013-2017 közötti időszakban folytatott szakirodalmi, statisztikai elemzések, empirikus vizsgálatok és interjúk segítségével keresték a válaszokat.

szovegdoboz

Jelen kötetben olyan, migrációspecifikus, kérdésre igyekeztek választ adni, mint a növekvő kivándorlási szándék és a valós emigráció mögötti társadalmi, gazdasági, magánéleti tényezők; a migráció szociodemográfiai szelektivitása; a kivándorlás területi különbségei, makrogazdasági hatásai; az európai célországok jellemzői; a kelet- és közép-európai kivándorlási tendenciák; a külföldön letelepedett magyarok életstratégiái; a migrációs burok jelentősége; a fiatalok mobilitása; az európai migrációs folyamatok jellemzői.

A kötet nyilvános bemutatójának az egyetem könyvtára ad otthont. Az érdeklődőket szeretettel várják a szerzők és szerkesztők a kötet bemutatójára és egy kötetlen beszélgetésre!