Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 04. 20.
Agnes Mile
f(x) Dobróka = 70

Április 20-án, az idei inverziós ankéton kerül sor Dobróka Mihály professzor úr születésnapjának megünneplésére.

A geofizikai inverzió, azaz a geofizikai paraméterekre illeszthető legjobb  függvénykapcsolatok keresése  a tudományág örökké fejlődő, előremutató ága. A mért adatok az inverzió révén nyernek (lehetőleg minél nagyobb) hozzáadott értéket.

A hazai inverziós iskola élvonalát hagyományosan a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszéke alkotja. Ennek volt több évtizeden keresztül oktatója, vezetője Prof. Dobróka Mihály, akinek 70. születésnapját  az inverziós ankéton ünnepli a szakmai társadalom.

Fizikusként végzett 1972-ben, s ettől az időponttól kezdve az egyetemi oktatásban  folyamatosan vesz részt. Feladatai közül legjelentősebbek a geofizika elméleti alapjait, valamint a geofizikai inverziót bemutató (két féléves) tantárgyak. TDK témavezetése mellett hallgatói eddig 17 egyetemi- és hat országos első díjat nyertek, egy közülük Pro Scientia díjat kapott. A PhD képzésben annak indítása (1993) óta részt vesz, hallgatói közül 10 megvédte doktori/kandidátusi értekezését. Kutatómunkáját plazmafizikai területen kezdte, majd  ismereteit sikeresen hasznosította geofizikai területen: az inhomogén széntelepes földtani szerkezetekben terjedő vezetett hullámok elméleti leírásában. Kandidátusi értekezését e témában  1986-ban védte meg.

A geofizikai inverzió témakörében 1984 óta tevékenykedik, a tanszéken kialakult inverziós iskola az ő nevéhez kötődik.  Akadémiai doktori értekezésében (1996) az inhomogén közegbeli hullámterjedés és a geofizikai inverzió terén elért eredményeit foglalta össze.  Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja.

Egyetemi munkája a Geofizikai Tanszék mellett a kari és egyetemi Doktori Tanácshoz, illetve tudományos és nemzetközi ügyekért felelős nemzetközi rektorhelyettesi beosztásához kapcsolódik.

Professzor úrnak születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulálunk, további aktív évtizedeket kivánva:

Földessy János