Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2018. 01. 26.
Dr. Földessy János
A karunkról állásba – a legújabb felmérés eredményei

Felmérést végzett a Kar a végzett hallgatói között, hogy információkat kapjon arra, merre dolgoznak a különféle szakokon végzettek.

A felmérés most az Olajmérnök, az Olaj-és gázmérnök, a Földtudományi mérnök, Hidrogeológus, Előkészítéstechnikai mérnök mesterszakokra terjedt ki.

A jelenlegi munkahelyre, munkakörre vonatkozó információ többségében a Linkedin közösségi oldalon feltüntetett adatokból, kisebb részt a Facebook-ról, illetve intézeti visszajelzésekből származik. Szakonként változóan a végzettek 2-20 %-áról nem kaptunk információt.

Az adatbázisban szereplőkről származó információ alapján az itthon és szakmában elhelyezkedettek aránya eléri a 75%-ot, a két szénhidrogénes mesterszak esetében ez 80% feletti. A vállalati szektorban szakmai munkát 28-57% végez. A két szénhidrogénes mesterszaknál a legerősebb ez a hányad, itt jelentős foglalkoztató a MOL Nyrt. A hidrogeológus mérnöki és az olaj- és gázmérnöki mesterszakok esetében mintegy harmaduk a közszolgáltatási szektorban (vízművek, vízügyi igazgatóságok, gázszolgáltató rendszer) helyezkedett el.

A kutatóként, doktoranduszként, oktatóként a felsőoktatásban, kutatóintézetekben dolgozók aránya (6-29 %). A közigazgatási szféra a végzett mesterszakosok 2-18 %-ának adott munkát, ide legtöbben a Földtudományi mérnöki szakról kerültek (MBFSZ, kormányhivatalok). Szakmához nem köthető munkahelyen 6-21% dolgozik, döntően diplomát igénylő munkakörben.

Végül, jelenleg külföldön él a különböző szakokon végzettek 3-11 %-a. E csoport összetétele vegyes, közöttük találhatók szakmában és szakmán kívül elhelyezkedett végzettek, valamint külföldi egyetemen kutató doktoranduszok is.

A felmérés folytatódik az ebben a szakaszban még nem értékelt többi mesterszak esetében. A felmérés alátámasztja azt a korábbi álláspontot, hogy a Műszaki Földtudományi Kar a magyar gazdasági és igazgatási szféra számos feladatára képez és küld szakembert. A külföldre került hallgatók és a pályaelhagyók száma a vélt arányokkal szemben nem jelentős.

A részletes eredmények diagramon itt tölthetők le

Mádai Ferenc, Földessy János