Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2017. 12. 13.
Agnes Mile
Természeti erőforrás-kutatás és hasznosítás Szakkollégiumának első féléve

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának Természeti erőforrás-kutatás és hasznosítás Szakkollégiuma 2017 szeptemberében kezdte meg működését.

A tehetség gondozási céllal létesült szakkollégium szeptemberben 23 hallgatói taggal indította meg a működését. A TEKH saját szervezésű közösségi programjai között előadások, rövid kurzusok, terepi- és üzemlátogatások, gyakorlatok, konferenciák szerepelnek, melyek az első félévben 4 programot jelentettek. A kollégiumot nyolc fős elnökség (5 oktató és 3 hallgató) irányítja.

Nyitó konferenciát tartott a Szakkollégium a MAB Székházban, szeptember 6-án. Kutatási irányokról és lehetőségekről, a TEKH céljairól és terveiről tartottak előadásokat az elnökségi tagok. A felkért előadók közt elismert ipari szakemberek is szerepeltek, valamint bemutatkoztak a szakkollégium tagjai.

A Miskolci Egyetem Természeti Erőforrások Kutatás és Hasznosítás Szakkollégiuma első közös terepi gyakorlatát 2017. szeptember 29. – október 1. között a telkibányai ércesedés területén rendezte. A gyakorlaton való részvétel önkéntes volt, a költségeket részben a hallgatók, részben a ME Műszaki Földtudományi Kar viselték. A résztvevő hallgatók alkotta kutatócsoport végezett mintázást és helyszíni méréseket kőzeteken, természetes vizekben, a felszínen és a föld alatt. A minták vizsgálatát később az egyetemi laboratóriumokban folytatják. A munka végső célja, hogy nagy felbontású, részletes képet kapjanak a kálium feldúsulás és az arany-ezüst ércesedés térbeli és mélységi kapcsolatáról. A remények szerint a munka sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek kutatási jelentések, szakmai publikációk szakszerű összeállítására, és gyakorlatot szereznek a terepi megfigyelések tudományos értelmezésében. A háromnapos hétvégi gyakorlaton a Szakkollégium 15 hallgatója és 5 oktatója vett részt.

A TEKH Szakkollégium Oldtimer sorozatának első előadása a Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézetének, az MTA MAB Bányászati, Földtudományi, Környezettudományi Szakbizottságának és a Society of Economic Geology Miskolc Student Chapter társzervezésében került megrendezésre november 6-án. Az Oldtimer előadás sorozatban a földtudományi szakágak hazai és nemzetközi körökben elismert, tapasztalt idős aktív szakemberei adják át gyakorlati és elméleti tapasztalataikat az érdeklődőknek. Az első rendezvény „Arany ércesedések kutatása a Tokaji hegységben” témában került megrendezésre, a vendég dr. Csongrádi Jenő geológus szakértő volt. Előadása: „Regionális geokémiai kutatástól a fúrásos érckutatásig a Tokaji-hegység – Füzérradvány példáján”.

Az International Day elnevezésű program december 8-án került megrendezésre az MFK, TEKH, AAPG, SEG, SPE, EAGE közös szervezésében. Elsőként Dr. Mucsi Gábor dékán helyettes előadását hallgathatták a résztvevők a Műszaki Földtudományi Karon futó nemzetközi kutatási projektekről, majd 9 külföldi hallgató a saját országának nyersanyagkészletéről, bányászatáról tartott előadást. A legjobb előadók, és egy szerencsés résztvevő értékes jutalomban részesültek.

Megemlítendő, hogy két szakkollégiumi tagsággal rendelkező hallgató az EFOP-3.6.2-16-2017-00010 számú, „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Tematikus Hálózat – RING 2017” projektjének keretén belül meghirdetett, TDK munka benyújtására és előadására hallgatói ösztöndíj pályázatán eredményesen szerepelt.

Dr. Nagy Sándor