Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2017. 09. 01.
Dr. Földessy János
Természeti Erőforrás Kutató és Hasznosító Szakkollégium

Napjaink népességrobbanása, az információs forradalom, az új energiaforrások térhódítása komoly kihívásokat jelent a természeti erőforrások kutatása és hasznosítása terén dolgozó tudósok és szakemberek felé. Közép és hosszú távon a szellemi kapacitás gyökeres megújulására lesz szükség.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Magyarország egyik legfontosabb oktatási és kutatási központja a természeti erőforrások kinyerése, alkalmazása, fenntartható gazdálkodása területén. A 2017 szeptemberében meginduló Szakkollégium a legjobb hallgatók számára nyújt új lehetőségeket tehetségük kibontakoztatására. A korlátozott, mintegy harminc fős létszámra tervezett mesteriskola a tervek szerint az ország egész területéről fogad tehetséges magyar és külföldi jelentkezőket, a középiskolák, egyetemi alapszakok és mesterszakok hallgatói közül. A képzést egyéni és csoportos formában szervezi, tehetséget és közösséget egyaránt épít. A hallgatókat azonos számban nagy tapasztalatú „személyi edzők”, önkéntes mentorok segítik a munkában és fejlődésben. A mentorok a Kar oktatói mellett a tudományos élet, ipar és gazdaság hazai és nemzetközi műhelyeinek elismert képviselői.

Az iskolát nyolctagú elnökség és a tagok közgyűlése irányítja. A Szakkollégium elnöke Földessy János geológus, professzor emeritusz, tagjai Bokányi Ljudmilla egy. docens, Nagy Sándor egy. docens, Németh Norbert egy. docens, Mikita Viktória PhD tudományos munkatárs, Pásztor Ádám és Pecsmány Péter doktorandusz hallgatók, Trézsi Norbert BSc hallgató. A felvett hallgatók bemutatkozása a Szakkollégium fejlesztés alatt álló honlapján http://pecsmany.iblogger.org/szakkoli/?i=1 olvasható.

Saját szervezésű közösségi programjai között előadások, rövid kurzusok, terepi- és üzemlátogatások, gyakorlatok, konferenciák szerepelnek. Ezek mellett tagjai számára a partner tudományos egyesületek, egyetemek ajánlott programjai is elérhetőek. Az iskola szervezetten támogat egyéni és csoportos felkészülési programokat tanulmányi versenyekre.

A hallgatók fejlődését tehetségük mellett szorgalmuk alapján mérik, s a mesteriskolában eltöltött minden év után újra megmérettetésre kerül sor, ha az aktivitás nem megfelelő mértékű, a hallgatói helyre új jelentkezőt vesz fel a szakkollégium.

A Szakkollégium végső célkitűzése, hogy a tehetséges hallgatók a tananyagon felül jelentős többlet tudáshoz, érdeklődésüknek megfelelő kutatásban való részvételhez, szakmai kapcsolatrendszerhez jussanak. Reményeink szerint belőlük épülnek a természeti erőforrások mérnöki alkalmazásainak kutatását, fejlesztését végző, együttműködésre képes alkotó közösségei, annak bizonyítására, hogy kiugró egyéni fejlődésre, kutatási munkára, ütőképes szakmai kutató csapatok kialakítására a hazai szakmai közeg és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara is kiváló lehetőséget nyújt. Ezzel teljesülhet a bevezetőben is említett fontos társadalmi cél, a természeti erőforrások kutatásán és hasznosításán munkálkodó szellemi kapacitás jelentős megújítása.

További információt ad: Földessy János foldfj@uni-miskolc.hu illetve Nagy Sándor ejtnagys@uni-miskolc.hu