Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2017. 03. 20.
Dr. Földessy János
Realista tudós két tűz között – mérnöki egyensúlyozás a fanatizmus és szkepticizmus vitájában

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara nagysikerű, népszerű nyilvános előadás sorozata a Természeti Erőforrások Akadémiája, TEA. Ennek keretében került sor a Paradigma válság a környezettudományban című előadásra.

Az előadáshoz stílszerűen  teát is kaptak a résztvevők. Szarka László, az MTA levelező tagja (1977 Miskolci Egyetem, geofizikus) nagyívű  előadásában bemutatta azt az elképzelését, mely szerint a globális felmelegedés, klímaváltozás  globális,  időben elnyúló  természeti és társadalmi változásfolyam rövid, önkényesen kiragadott kisebb részlete. Ez ellen harcot folytatni olyan tüneti kezelés, amely a fundamentális problémákat – pl. túlnépesedés, nitrogénciklus zavaraiból fakadó környezeti ártalmak, a biodiverzitás sérülése – jórészt elfedhetik. A Föld pályaelem változásaiból levezethető Milankovics ciklusok és a hőmérséklet változás közötti erős összefüggést bemutatva utalt adatokkal alátámasztva arra, hogy a légköri széndioxid koncentráció változása és a hőmérséklet változás menete közötti összefüggés a vizsgált időszakban pont fordított: a hőmérséklet emelkedést nem megelőzi, hanem követi a légköri széndioxid felszaporodása.    Szintén adatokkal érvelt arra vonatkozóan, hogy a légkör páratartalmának hatása a felmelegedésre nagyságrendileg nagyobb, mint a széndioxidé, ezzel kapcsolatban kiemelte a légiközlekedés jelentős légköri páraképző hatását.  Kevéssé ismert tényként említette, hogy a széndioxid felszaporodás hatására a zöld növényzettel való borítottság 10 %-ot meghaladóan nőtt. Ezeket csupán példaként sorolta fel arra, hogy a klímaváltozás egy társadalmi és természeti elemek alkotta, ma még kevéssé mérhető és érthető nagyobb rendszer változásainak  tünete.  A kutatások túlzott fókuszálása e problémára azzal a kockázattal jár, hogy a rendszer egyéb, fundamentális zavarai felderítetlenek maradnak. Az előadást viták és hozzászólások követték, amely során az előadó nagy bölcsességgel tért ki a problémában rejlő társadalmi vonatkozásokra, anélkül, hogy a kínálkozó politikai csapdákba lépett volna. Az előadásnak mintegy 60 hallgatója volt.  Az erről készült videó felvételt elkészülte után itt lehet majd megtekinteni.