Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2017. 03. 12.
Kovács Károly Zoltán
Középiskolás diákok sikere a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályával együttműködésben idén már tízedik alkalommal rendezte meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát. A 2017. március 10-11-én (pénteken és szombaton) tartott rendezvényre 28 előadói nevezés érkezett az ország 16 középfokú oktatási intézményéből, közel 70 regisztrált résztvevőtől.

Az Diákkonferencia legfőbb célja, hogy összegyűjtse azokat a középiskolás diákokat, akik a földtudományok valamelyik ágával a tananyagon túlmenően foglalkoznak, kutatásokat végeznek, és egy konferencia keretében lehetőséget nyújtson nekik, hogy az így szerzett ismereteiket egymással és az érdeklődők­kel megosszák. További célkitűzés, hogy a rendezvény által a földtudományok a középiskolákban, illetve a diákok közvetítésével szélesebb társadalmi szinten is, nagyobb ismertséget nyerjenek.

nezosereg

Érdeklődők

Az idei évben a konferencia időpontja egybeesett a 35. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivállal, amely rendezvény programjaihoz a résztvevők csatlakozni tudtak. A konferencia zsűrijét neves, földtudományokkal foglalkozó szakembe­rek alkották. A szakmai zsűrik elismerően nyilatkoztak a diákok teljesítményé­ről, látható volt a diákok földtudományok iránti elkötelezettsége és szakmai fel­készültsége.

A pénteki szekcióülések után a diákok és felkésztő tanáraik érdekes szak­mai programokon vehettek részt, saját kezükkel formázhatták meg a földrajzi alakzatokat a digitális terepasztalon, vagy a tanbánya mélyében ismerkedhet­tek a bányászati technológiákkal.

banyaban

Bányában

A szombati eredményhirdetésen Dr. Mádai Ferenc, a Műszaki Földtudomá­nyi Kar dékánhelyettese, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályának elnöke gratulált minden résztvevőnek, majd átadta az okleveleket és a tárgynyereményeket. A szekciókban kiosztott díjazá­sok mellett a legfontosabb elismerés, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt elsődí­jas és különdíjas középiskolás kutató diákok jogosultságot szerezhettek az Or­szágos Tudományos Diákköri Konferenciára való nevezésre a témájuknak megfelelő szekcióba. Ott a dolgozataik az egyetemi előadásokkal azonos szabályok szerint kerülnek megmérettetésre. Amennyiben az OTDK szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az “OTDK junior díja” adható.

atadas

Díjátadás

A konferencia zárását követően a diákok csatlakoztak az ásványfesztivál szakmai előadásaihoz, majd belevetették magukat a csodálatos ásványok és drágakövek erdejébe.

Bővebb információ és a helyezések megtekinthetők itt.

A konferenciáról szóló sajtó hírek: