Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2017. 03. 08.
Kovács Károly Zoltán
A Magyar Hidrológiai Társaság PÁLYÁZATOT HIRDET a 2017. évi VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából

MHT Borsodi Területi Szervezete a 2017. évi Víz Világnapja alkalmából pályázatot hirdet felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére.

Pályázni lehet a vízgazdálkodás bármely témakörében készült (pl.: felszíni vagy felszín alatti vizekkel, azok mennyiségi, minőségi jellemzőivel, a vizek védelmével, vízhasználatokkal, vízellátással és szennyvízkezeléssel, vízkárelhárítással, a vízzel összefüggő természeti értékek bemutatásával stb. foglalkozó) dolgozattal.

Pályázatot nyújthatnak be felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók.

A pályázat jeligés. A pályaművek mellé zárt borítékban kérjük mellékelni a dolgozat címét, a pályázó(k) nevét, levelezési címét, telefonszámát (amennyiben van, e-mail címét is), a felsőoktatási intézmény nevét, ill. az évfolyamot és kart, amelyen a pályázó tanulmányait folytatja. Ezen a borítékon csak a jeligét kérjük feltüntetni!

A pályamunkák beérkezésének határideje: 2017. március 13. (hétfő) 15 óra

Cím:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Miskolc, Vörösmarty u. 77.

Postacím:
3501 Miskolc, Pf. 3.

A borítékra kérjük ráírni: Víz Világnapja – Szakmai pályázat

A pályamunkák személyesen is leadhatók az ÉMVIZIG székhelyén (2.03 szoba). A pályázati felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet ugyanitt személyesen Domonyikné Koleszár Juditnál vagy a 46/516-600 (mellék: 18-159) telefonszámon.

Díjazás: A legjobb pályamunkák készítői – a helyezetteknek járó jutalmak mellett – lehetőséget kaphatnak dolgozatuk előadására a Borsodi Területi Szervezet szakmai közönsége előtt.

Eredményhirdetésre a Szervezet „Víz Világnapja” alkalmából tartott ünnepi ülésén kerül majd sor, melynek pontos időpontjáról és helyéről a pályázókat külön értesítjük. A díjátadáson való részvétel érdekében – igény esetén – a szálláslehetőséget biztosítjuk.

Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete

Pályázati Felhívás