Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 10. 27.
Dr. Havasi István
A 60 éves örökifjú – az OMBKE Egyetemi Osztály születésnapja

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztálya (OMBKE EO) 2015. október 16-án, a Miskolci Egyetemen ünnepelte az Egyetemi Csoport megalakulásának (1955. október 12.) 60. évfordulóját.

A nevezetes ünnepi eseményhez kapcsolódóan az OMBKE vezetése 13.00-kor, az egyetem Szenátusi termében kihelyezett választmányi ülést tartott. Az ünnepség érdemi része 14.30-kor az Egyetemi Könyvtár mellett található OMBKE emlékoszlop megkoszorúzásával, a közeljövőben felállításra kerülő Lélekharang bemutatásával és megszólaltatásával folytatódott. Az ünnepi esemény ezután 15.00-tól a Központi Könyvtár olvasótermében az Egyetemi Csoport/Osztály 60 éves történetére visszatekintő konferenciával folytatódott. A szakmai rendezvényt Dr. Tihanyi László, a Műszaki Földtudományi Kar volt dékánja, vezette le. A konferencia megnyitóját Dr. Nagy Lajos, az OMBKE elnöke tartotta, aki beszédét követően emléklapokat nyújtott át a visszatekintő eseményen majd előadást tartó volt elnökök részére. Ezután Dr. Földessy János, a Magyarhoni Földtani Társulat és Dr. Turai Endre, a Magyar Geofizikus Egylet helyi szervezete nevében köszöntötte a jubileumi konferenciát, és beszélt az EO-hoz fűződő korábbi, és jelenlegi szakmai kapcsolatokról. Az előző üdvözlések után az EO volt elnökei és jelenlegi elnöke mutatták be az EO vezetési időszakuk alatti sokszínű életét:

  • Somosvári Zsolt                 (1972-76, 1981-85),
  • Károly Gyula                      (1976-1981; 1985-1994),
  • Bőhm József:                     (1994-2000),
  • Dúl Jenő:                            (2000-2008),
  • Havasi István:                     (2010-).

A konferencia zárszavát követően, 19.00-tól a meghívott vendégek az Egyetemi Menza különtermében vacsorán vettek részt, ahol Dr. Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar Dékánja mondott pohárköszöntőt. Az ünnepség megkoronázásaként, 20.00-tól az Egyetemi Menza különtermében Jubileumi Szakestélyre került sor. A szakestély levezetését végző elnökségi oldal feladatait az OMBKE EO hallgatói-összekötői: Ginovszky Máté (elnök) és Domonkos Balázs (háznagy) végezték. Az elnökségi ellenpólust a két tradicionális kar jelenlegi valétaelnökei: Tóth Balázs és Kronovetter Márton látták el. A rendezvény korsójának szép ábráját Schultz Vera földtudományi alapszakos hallgató készítette; a korsóavatót pedig Dr. Palotás Árpád, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja mondta el. A szakestély komolypoharának magvas gondolatait Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE tiszteleti tagja; vidámpoharát pedig Morvai Tibor az EO volt titkára ismertette. A hagyományápoló esemény első, komoly részében felszólalt még Schultz Vera MFK hallgató is, aki a diákok egyesületbe való bekapcsolódásáról, és az OMBKE életében végzett későbbi feladataikról beszélt. A szakestély második részében az Öntészeti Szakosztály vezetősége (Dr. Fegyverneki György és Katkó Károly) a jubileum alkalmából ajándékokkal kedveskedett az EO elnöke (Dr. Havasi István) és alelnöke (Dr. Mende Tamás) részére.

 OMBKE Egyetemi Osztály megalakulásának 60. évfordulója

OMBKE Egyetemi Osztály megalakulásának 60. évfordulója