Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 06. 29.
Dr. Földessy János
Kiváló olaj- és gázmérnök jelöltek

A Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriuma kiemelkedő színvonalú diplomamunkájáért és a védés során tanúsított felkészültségének elismeréséül  díjat adományozott Pákozdi Gábor, Galyas Anna Bella  és Lengyel Tamás végzős MSc hallgatóknak 

Az 1992-ben alapított Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány 2010-ben létrehozta diplomamunka díját az olaj- és gázipari tématerületeken készült, kiemelkedő szakmai teljesítményt bemutató dolgozatok megbecsülésére. A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetében 2015. június 3-án, 4-én, 9-én, 10-én és 11-én megtartott Olaj- és gázmérnök szakos, illetve -szakirányos záróvizsgák eredményei alapján az Alapítvány Kuratóriuma az alábbi díjakat ítélte oda a frissen végzett mérnököknek.

A Szénhidrogénipari Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriuma kiemelkedő színvonalú diplomamunkájáért és a védés során tanúsított felkészültségének elismeréséül arany fokozatú diplomamunka díjat adományozott Pákozdi Gábor végzős MSc hallgatónak Deliquification of liquid-loaded gas wells című dolgozatáért. Szintén  arany fokozatú diplomamunka díjat adományozott Galyas Anna Bella végzős MSc hallgatónak A HAG vezeték szerepe a hazai földgázellátásban című dolgozatáért, illetve  arany fokozatú szakdolgozat díjat adományozott Lengyel Tamás végzős BSc hallgatónak Horizontális kút hidraulikus rétegrepesztés optimalizálása című dolgozatáért.

A díjak ünnepélyes átadására 2015. június 26-án került sor a Kőolaj és Földgáz Intézet hivatalos helyiségében. Az elismerő oklevélhez pénzjutalom is tartozik.

A díjazottak: Pákozdi Gábor, Galyas Anna Bella, Lengyel Tamás

A díjazottak: Pákozdi Gábor, Galyas Anna Bella, Lengyel Tamás

A díjazottaknak e helyről is gratulálunk, és további sikereket kívánunk a szakmai életükhöz!