Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 04. 29.
Dr. Földessy János
Hová tovább ásványvagyon gazdálkodás?

4. Ásványvagyon-gazdálkodási Fórum címen 2015 április 24-én az MTA Miskolci Akadémia Bizottság székházában tartotta hagyományos rendezvényét a földtani-bányászati szakmai társadalom (Az Észak-Magyarországi régió – új lehetőségek a nyersanyag gazdálkodás területén az S3 program témájában).

Nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok potenciál-felmérése – SNAP SEE és MINATURA H2020 projektek címmel tartott előadást Dr. Horváth Zoltán, az MFGI főosztályvezetője. Előadásában kiemelte az EU által finanszírozott programokban számunkra rejlő lehetőségeket. Ugyanezt hangsúlyozta Dr. Hartai Éva, egyetemi docens, és Dr. Madarász Tamás egyetemi docens, akik Kitekintés az Európai Unióra – kapunyitásunk a kutatásban – H2020 projektek és lehetőségek címmel foglalták össze a Miskolci Egyetemen futó, közvetlen EU pályázattal elnyert földtudományi programjait, amelyek KINDRA, INTRAW, CHPM-H2020 címen, vízföldtani, bányászati, ásványvagyon gazdálkodási kérdések megoldására irányulnak nemzetközi konzorciumok munkájaként.

Három, a CRITICEL programhoz kapcsolható földtani kutatási projekt kapott helyt a programban. A Cserehát feltáratlan primér ásványvagyon potenciálja című témát Dr. Földessy János egyetemi tanár (ME) és Madarasi András geofizikus (MFGI) mutatta be. „Dél-Bükk – ritkaföld dúsulások idős vulkanitokban” címen foglalta össze terepi kutatásaik jelentős eredményeit Dr. Zajzon Norbert és Dr. Németh Norbert egy.docens, Dr. Pethő Gábor tudományos főmunkatárs (ME) előadása. Horváth Réka doktorjelölt (ME) és Hámorné Vidó Mária (MFGI) Barnaszeneink – fosszilis tüzelőanyag és ritkaelem forrás című előadása zárta ezt a blokkot.

A másodnyersanyagok területéről is több előadás hangzott el. Dr. Kiss János tudományos főmunkatárs (MFGI) ismertette a Másodlagos nyersanyagok – bányászati hulladék nyilvántartás  adatbázis építési munkáit és alkalmazási lehetőségeit. Mucsi Gábor (MFGI) az erőművi pernyék hasznosítási lehetőségeit mutatta be. A Elektronikai Hulladékhasznosító Kft (Karcag) ügyvezetője Az E-hulladék feldolgozás gyakorlati tapasztalatai és további lehetőségek című bemutatója keretében adott példát az előkészítés, hasznosítás lehetőségeiről.

Somos László és dr. Fodor Béla (egyéni szakértők) egy benyújtott, de három éve el nem fogadott koncessziós kezdeményezésről ismertetett egy esettanulmányt. Papp Richárd röviden ismertette a Műszaki Földtudományi Karon működő nemzetközi diáktagozatok: AAPG, EAGE, SEG, SPE tevékenységét.

A rendezvényt egy, a jövő lehetőségeit taglaló vitafórum zárta, melyet Dr. Baksa Csaba, az MFT elnöke moderált. A vitafórumon felmerülő, régóta napirenden lévő kérdések megoldása remélhetően a közeljövő történései közé fog tartozni.