Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2015. 02. 12.
Dr. Földessy János
Hallgatóink gyorsítóban – a Campus Hungary rakétájával

Csomor Áron, az MFK Geological Engineering MSc szakirányos hallgatója 5 hetes külföldi gyakorlatát töltötte a németországi Jéna városában a Campus Hungary ösztöndíjprogram jóvoltából. Fogadó intézménye a Friedrich-Schiller Universität Jena Földtudományi Intézete volt (http://www.geo.uni-jena.de/).

Gyakorlata során világszínvonalú műszerparkkal fölszerelt laborokban volt lehetősége hasznosítania az itthon megszerzett tudást, valamint gyarapítani is azt új módszerek megismerésével. Témája az Upponyi-hegységben gyűjtött foszfatitok részletes ásványtani vizsgálata volt, mely tématerületen tudományos szempontból jelentős előrelépésre tett szert. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon lesz lehetősége publikálni, ezzel is öregbítve Egyetemünk hírnevét.

Áron vendégkutatóként végzett méréseinek helyszíne a karlsruhei részecskegyorsítóban (Forschungszentrum Karlsruhe)

Áron vendégkutatóként végzett méréseinek helyszíne a karlsruhei részecskegyorsítóban (Forschungszentrum Karlsruhe)